RGB Javorina O RGB Javorina Prevádzky Reklamné plochy Fotogaléria Kontakty Akcie
Bločková lotéria s RGB Javorina - Nakúp a vyhraj !!!

Bločková lotéria s RGB Javorina - Nakúp a vyhraj !!!

NAKÚP NAD 10€ V RGB JAVORINA A VYHRAJ !!!!

Nakúpte v období 1.9.-7.12.2019 v akejkoľvek predajni RGB Javorina nad 10€, zapojte sa do súťaže a hráte o skvelé ceny ! 

HRÁME O CENY AKO MOBILNÝ TELEFÓN APPLE IPHONE, AUTOMATICKÁ PRÁČKA WHIRLPOOL A ĎALŠIE INÉ.

Stačí, keď odfotíte bloček z nákupu v hodnote nad 10€, a pošlete nám ho na sutaz@rgbjavorina.sk a ste v hre !

 Každý štvrtok žrebujeme piatich výhercov 10€, 15€ a 20€ nákupných poukážok RGB Javorina !

 Na konci súťaže 7.12.2019 prebehne hlavné žrebovanie o skvelé ceny  a vecné výhry ako mobilné telefóny Apple Iphone, darčeky od predajní a omnoho viac !

Organizátor súťaže:
RGB Javorina, s.r.o.
Stará Ivanská cesta 1/386
821 04 Bratislava

Prevádzka:

RGB Javorina – Obchodný dom A               RGB Javorina – Obchodný dom B
Trenčianska ulica 2740/70                            Trenčianska ulica 2739/69
915 01 Nové Mesto nad Váhom                    915 01 Nové Mesto nad Váhom

   

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Nákupy plné výhier"

(ďalej len ,,Pravidlá súťaže“)

               

Tieto Pravidlá súťaže stanovujú podmienky pre účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej aj len ,,Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Organizátor súťaže a jej pôsobnosť

1.Spotrebiteľská súťaž s názvom „Nákupy plné výhier“ (ďalej len ako „spotrebiteľská súťaž“ alebo aj „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná  spoločnosťou RGB Javorina, s. r. o., so sídlom Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 48 051 471, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 102541/B (ďalej len ako „Organizátor“ alebo „RGB Javorina“).

2.Pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže je určená výhradne na územie Slovenskej republiky.

3.Termín začatia súťaže je 1.9.2019 a termín ukončenia je 7.12.2019.

 

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky spôsobilá na právne úkony(ďalej len „Účastník“) odfotením a zaslaním pokladničného dokladu, v súlade s Pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov Organizátora.

 

Pravidlá súťaže

1.Podmienkou zapojenia sa do súťaže je nákup nad 10€ s DPH, v akejkoľvek prevádzke Obchodného centra RGB Javorina, na adrese: Trenčianska ulica 2740/70 (Obchodný dom A) a Trenčianska ulica 2739/69 (Obchodný dom B), 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len ,,OC RGB Javorina“). Zákazník pri nákupe nad 10€ s DPH odfotí pokladničný doklad, a zapojí sa do súťaže zaslaním fotografie bločku spolu s kontaktnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail (ďalej len ,,kontaktné údaje“ alebo aj ,,osobné údaje“) na emailovú adresu: sutaz@rgbjavorina.sk. Poskytnutie kontaktných údajov je nevyhnutné pre zapojenie Účastníka do súťaže.

 1. Účastník je povinný ponechať si pokladničný blok z daného nákupu, pretože v prípade výhry, bude vyzvaný k jeho predloženiu.
 2. V prípade, ak Účastník nedoručí Organizátorovi pokladničný blok najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania Organizátorom, stráca nárok na výhru.
 3. Platnosť výhry je 1 mesiac od vyžrebovania výhercov. V prípade, že si Účastník neprevezme výhru do 1 mesiaca od vyžrebovania, výhra prepadá v prospech Organizátora a Účastník stráca nárok na výhru.
 4. Výhry sa zasielajú poštou po dohode s Organizátorom, alebo sa dajú prevziať osobne v OC RGB Javorina, taktiež po dohode s Organizátorom.
 5. Účastník sa môže do súťaže zapojiť s viacerými súťažnými bločkami.
 6. Výhercovi nárok na výhru zaniká v prípade:
 7. a) ak porušil akúkoľvek povinnosť určenú týmito Pravidlami súťaže;
 8. b) koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.);
 9. c) ak si výhru neprebral v stanovenej lehote, alebo dohodnutým spôsobom.

                              

Žrebovanie a výhry v súťaži

 1. Hlavné žrebovanie sa uskutoční 7.12.2019 pričom ceny budú žrebované Organizátorom súťaže.
 2. Počas trvania súťaže v období 1.9.-7.12.2019 budú každý týždeň vo štvrtok v čase od 09:00 do 12:00, žrebovaní piati výhercovia, v tzv. priebežnom žrebovaní, ktorí môžu vyhrať 10€ a 15€ darčekové poukážky na nákup v prevádzkach OC RGB Javorina. Výhercov uverejní Organizátor na webe www.rgbjavorina.sk a na facebooku RGB Javorina, a to v rozsahu: meno, prvé písmeno z priezviska a obec adresy Účastníka. Výhercovia priebežného žrebovania sú stále zapojení do celkového žrebovania o hlavné výhry, aj keď vyhrajú priebežnú výhru.

 

Výhry v súťaži:

 

 1.cena

1 x nákupná poukážka v hodnote 20€ od RGB Javorina, 1 x Apple iPhone 6s, 1 x dvojitá kanciva Katler od Planeo Elektro, 1 x 50€ poukaz na nákup v predajni Superzoo, 2 x 10€ poukaz na nákup od Pepco, 1 x automatická práčka Whirlpool

 2.cena

1 x nákupná poukážka v hodnote 20€ od RGB Javorina, 1 x Apple iPhone 6s, 1 x 10€ poukaz na nákup od Exisport, 1 x 50€ poukaz na nákup v predajni Superzoo, 2 x 10€ poukaz na nákup od Pepco

 3.cena

1 x nákupná poukážka v hodnote 15€ od RGB Javorina, 1 x Apple iPhone 6s, 1 x balíček od predajne DM Drogerie, 1 x poukaz na nákup v hodnote 30€ od DualBP, 1 x 10€ poukaz na nákup od Exisport, 1 x 50€ poukaz na nákup v predajni Superzoo, 2 x 10€ poukaz na nákup od Pepco

 4.cena

1 x nákupná poukážka v hodnote 15€ od RGB Javorina, 1 x balíček od predajne DM Drogerie, 1 x poukaz na nákup v hodnote 20€ od Optika Martina, 1 x 10€ poukaz na nákup od Exisport, 2 x 10€ poukaz na nákup od Pepco

 5.cena

1 x nákupná poukážka v hodnote 10€ od RGB Javorina, 1 x balíček od predajne DM Drogerie, 2 x 10€ poukaz na nákup od Pepco

 

 

 Výhercovia priebežného žrebovania:

Žrebovanie 5.9.2019

Jozef G., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Miroslava V., Trenčín - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Simona D., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Bohuslav S., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Marián P., Bratislava - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

Žrebovanie 12.9.2019

Ivana M., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Jozef L., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Oľga D., Trenčín - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

René M., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Tomáš R., Stará Turá - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

Žrebovanie 19.9.2019

Marta B., Bratislava - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Marek T., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Valéria M., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Michal O., Trenčín - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Veronika H., Leopoldov - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

Žrebovanie 26.9.2019

Zuzana P., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Marián V., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Radoslava D., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Hubert M., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Pavol J., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

Žrebovanie 3.10.2019

Svetlana I., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Lýdia N., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Martin S., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Kamil P., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Zuzana P., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

Žrebovanie 10.10.2019

Oliver R., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Ivan K., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Miloslava A., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Sofia D., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Richard S., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 
 
 Žrebovanie 17.10.2019

Oldřich V., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Petronela R., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Katarína D., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Tomáš H., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Jakub L., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

Žrebovanie 24.10.2019

František K., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Imrich L., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Margaréta Ľ., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Denisa H., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Slávka R., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

 Žrebovanie 31.10.2019

Anna M., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Emil D., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Juraj B., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Marcel V., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Štefan K. ,Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

Žrebovanie 7.11.2019

Igor V., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Dáša T.., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Eduard L., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Ružena K., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Mário A., Stará Turá - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

Žrebovanie 14.11.2019

Eva F., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Natália S., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Darina M.,Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Július O., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

František Z., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 Žrebovanie 21.11.2019

Móric D., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Richard L., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Laura R., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Tea H., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Martina J. ,Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

Žrebovanie 28.11.2019

 Pavel C., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Mojmír V., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Uršula T., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Michaela J., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Ľuboš Š., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

 

 Žrebovanie 5.12.2019

Miroslav Š., Nové Mesto n. Váhom - 20€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Petra N., Nové Mesto n. Váhom - 15€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Ľubomíra V., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Ela T., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Anna K., Nové Mesto n. Váhom - 10€ poukážka na nákup v obchodnom centre RGB Javorina

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Účastník súťaže výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že zaslaním fotografie bločku a zaslaním kontaktných údajov na e-mailovú adresu sutaz@rgbjavorina.sk udeľuje Organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie Účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže a taktiež na marketingové účely.
 2. Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu: RGB Javorina, s. r. o., Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava.
 3. Účastník súťaže má taktiež: právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov. Účastník má aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
 4. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade jeho výhry budú osobné údaje uverejnené v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách súťaže (bod 2 v časti ,,Žrebovanie a výhry v súťaži“) a taktiež môže byť na tento účel kontaktovaný Organizátorom súťaže, resp. jeho poverenými pracovníkmi.

Informácie o získavaných osobných údajoch 

a)Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je Organizátor súťaže.

 1. b) Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia Účastníkov súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži a vyhodnocovaním výsledkov súťaže, ako aj evidencia Účastníkov na účely ich informovania o aktuálnych marketingových a propagačných akciách súvisiacich s OC RGB Javorina, resp. jeho jednotlivých prevádzok.
 2. c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutých osôb (Účastníkov súťaže) poskytnutý v zmysle týchto Pravidiel súťaže (časť ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“), ako aj oprávnený záujem Organizátora na zlepšovaní služieb poskytovaných zákazníkom OC RGB Javorina.
 3. d) Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov na vlastné účely, pričom môže poskytnúť osobné údaje svojim obchodným partnerom (príjemcovia a sprostredkovatelia), ktorí zabezpečujú pre Organizátora spracúvanie osobných údajov (vo forme správy a prevádzkovania softvérových riešení, príp. poskytovaním iných služieb). Osobné údaje Účastníkov sú spracúvané elektronicky prostredníctvom služby MailChimp (https://mailchimp.com/), ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na adresu Účastníka. Služba MailChimp je prevádzkovaná a zabezpečovaná treťou stranou mimo EÚ, konkrétne spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké, ktorá však zabezpečuje ochranu osobných údajov prostredníctvom certifikačného systému Privacy Shield https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Systém Privacy Shield zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov v zmysle rozhodnutia Európskej komisie (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/privacy-shield). 

 1. e) Osobné údaje Účastníkov budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľovi prevádzkovateľa, a to spoločnosti - HANT Development, a. s., so sídlom Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 47 800 011 (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“), resp. osobám povereným Sprostredkovateľom.
 2. f) Zo strany Organizátora nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
 3. g) Organizátor uchováva osobné údaje po dobu trvania súťaže a 3 roky po jej ukončení, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (bod 2 v časti ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).

 

Spoločné ustanovenia

 1. Výhru v súťažiach zaistí Organizátor súťaže, prípadne obchodný partner Organizátora, ktorý venoval cenu do súťaže a ktorý je zároveň uvedený pri samotnom zadaní konkrétnej súťaže (napr. ak by išlo o zážitkovú výhru, zájazd či iné).
 2. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti. Účastníci berú na vedomie, že vymáhanie výhry nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník možné.
 3.  Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry prevyšujúce hodnotu 350 € podliehajú zdaneniu.  
 4. Tieto Pravidlá súťaže sú uverejnené na webovej stránke Organizátora – www.rgbjavorina.sk, pričom môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s propagáciou súťaže.
 5. Účasť na súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

NÁKUPNÉ POUKÁŽKY RGB JAVORINA JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNORÁZOVO V JEDNEJ PREVÁDZKE OBCHODNÉHO CENTRA RGB JAVORINA. Z POUKÁŽOK SA NEVYDÁVA.

 

 

 

 

Manažér správy obchodných centier
Ing. Slavomír Siska
Mobil: 00421 904 499 543
slavomir.siska@rgbliptov.sk
Marketing koordinátor
Bc. Tomáš Agnet
Mobil: 00421 911 803 503
tomas.agnet@rgbliptov.sk
Obchodný manažér:
Branko Lapoš
Mobil: +421 905 668 769
branko.lapos@rgbliptov.sk
Retail manažér:
Ing. Miroslav Tullner
Mobil: +421 911 999 790
miroslav.tullner@rgbliptov.sk
Naše ďalšie centrá: www.rgbradvan.sk | www.rgbliptov.sk | © 2015 All rights reserved. Created by Polygrafia Gutenberg